“Apokrif” Üzerine

Sözlük Anlamı

Nişanyan Sözlük: Fransızca apocryphe “menşei veya yazarı belli olmayan, gayri sahih, özellikle gayri sahih kabul edilen erken İncil metinleri” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen apocryphus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca apókryphos ἀπόκρυϕος “gizlenmiş, saklı, a.a.” sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca krýptein κρύπτειν “saklamak, gizlemek” sözcüğünden türetilmiştir.

Vikipedi: Hristiyanlıkta apokrif, kanonik (dini otoritelerce genel kabul görmüş) dini metinlerin ve kitapların parçası olmayan metin. Dini metinlerin doğruluğunun şüpheli olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılır. Kitab-ı Mukaddes’e eklenmemiş metinler apokrif kabul edilir.

Oxford Sözlük: Apokrif sözcüğünün kökeni Yunanca apokruptein (saklamak, gizlemek) sözcüğüne dayanır. Bu kökten türemiş Yunanca apokruphos (gizli) sözcüğü eklestik Latinceye ve sonrasında diğer dillere apocrypha formunda geçmiştir.

Bizim Yorumumuz

Anti-kutsal veya kutsala mesafeli, meselenin bamtelini konuşurken kabul görmüşün dışındaki sularda yüzen, dışlanan, dışarıda bırakılan, otoritelerin karşısında konuşlanan. Ezcümle öteki.